Tính độ lux cho dự án SUNJIN Vina Hà Nam

Theo yêu cầu của Nhà Phân Phối Confitech8, hãng thiết bị chiếu sáng DUHAL đã tính toán độ lux cho dự án Sunjin Vina Hà Nam với các thông số kỹ thuật như sau:

SunJin Project (1)-page-002

SunJin Project (1)-page-003

SunJin Project (1)-page-004

SunJin Project (1)-page-006

SunJin Project (1)-page-007

SunJin Project (1)-page-008

SunJin Project (1)-page-010

SunJin Project (1)-page-011

SunJin Project (1)-page-012

SunJin Project (1)-page-014

SunJin Project (1)-page-015

SunJin Project (1)-page-016

 

Tin Liên Quan