Tính độ lux cho dự án DongYang (Ha Thanh E&C)

Theo yêu cầu của Nhà Phân Phối Confitech8, hãng thiết bị chiếu sáng DUHAL đã tính toán độ lux cho khu vực phòng sạch dùng đèn V-Shape của dự án DongYang (nhà thầu Ha Thanh E&C) với các thông số kỹ thuật như sau:

chiếu sáng phòng sạch 2-page-001chiếu sáng phòng sạch 2-page-002

chiếu sáng phòng sạch 2-page-003chiếu sáng phòng sạch 2-page-004chiếu sáng phòng sạch 2-page-005chiếu sáng phòng sạch 2-page-006

Tin Liên Quan